Clavexperience

Clavexperience е съвместен проект на музикантите
Павел Терзийски, Александър Деянов – Skiller и
Димитър Горчаков. Тримата работят в сферата на
джаз и алтернативната, импровизационна музика.
Живите им представяния включват както
предварително написани композиции, така и
импровизации появяващи се на момента пред
публиката. Начинът им на работа е силно повлиян
от практиката на джаз музикантите Георги Дончев
и Росен Захариев. Предстоящото излизане на
дебютния им албум е от ключово значение за
високото ниво на представяне на групата на живо.