Desperate Daughters

Desperate Daughters е музикално дуо създадено през 2019, обединяващо певицата Катя и тромпетистката Рая. Те се познават още от
деца, а преди две години решават да слеят пътищата си и в музиката. Макар и да работят от разстояние поради
факта, че Рая живее в Холандия, двете успяват да създадат изключително красиви песни, съчетаващи елементи от
различни жанрове.
С нежните вокали и омагьосващите звуци на тромпета музиката на Desperate Daughters е способна да пренесе
всекиго, до чиито уши достигне, отвъд тази земя.
Стила на групата като електро инди, но в структурно и тематично отношение не ограничават идеите си.