Нов ивент

Тук се вкарва съдържанието, което искаме да се показва на страницата.

Могат да се добавят различни модули: галерии, soundcloud….

Трябва да се избере Жанр на събитието, за да може да се сортира. Това става тук –->

След това преминаваме към настройките за събитието. Долу

добавянето на главната снимка за събитието става от сайдбара в дясно –>

Създаване на събитие – това е заглавието

Тук е основната информация за събитието…. Освен текст могат да се вкарват и различни други елементи

след това може да се продължи писането.

Следва секцията за настройки на събитието

Различните жанрове се дефинират от сайдбара в дясно –>