Ресторант „Кринг“

Ресторант „Кринг“ – ресторантът популяризира събитията на MUSIC ELEVATOR.

Магазин „Rebel Store“

Магазин „Rebel Store“ – магазинът популяризира събитията на MUSIC ELEVATOR.

Арт зона „Заводь 33“

Арт зона „Заводь 33“ – музикантската зона осигури подкрепа при популяризиране на събитията и в контактите с музикални групи и формации.

„Маркет Линкс“

„Маркет Линкс“ – социологическата и маркетингова агенция ще подкрепи експертно екипа на “Концерти.БГ” по отношение на изработване на дизайн и реализиране на проучвания, анализ на данни и изготвяне на препоръки за пазарно/бизнес развитие. Партньорството бе закрепено през 10.21, но ще намери своята реализация от началото на 2022 година.

Музикален магазин „MMG“

Музикален магазин „MMG“ – магазинът предоставя специални отстъпки при закупуване на музикални инструменти, професионално оборудване и материали. MMG дари атрактивни награди за победителите в конкурса за „нови и креативни“ музикални формации. Партньорството продължава и през 2022 година.

„Photo Synthesis“

„Photo Synthesis“ – компанията за високотехнологичена снимачна техника предостави възможност на „Концерти.БГ“ да използва оборудване, отстъпки при закупуване на материали за онлайн излъчване, осигурявайки консултантска подкрепа. Взаимодействието ще продължи и през 2022 година.

„Pepe Pizza“

„Pepe Pizza“ – пицарията осигури храна за част от участниците в събитията и подкрепя инициативите на „Концерти.БГ“, насочени към работа с деца и разпространение на българската фолклорна музика и танци.

„Ananda Bakery“

„Ananda Bakery“ – пекарната осигури кетъринг за изпълнителите и екипа по време на всички заложени събития. През 2022 фирмата продължава партньорството, като би предоставила допълнително и атрактивно творческо работно пространство за част от инициативите.

„Алекс Аудио и Видео“

„Алекс Аудио и Видео“ – експерт от високо-технологичната компания оказа съдействие при въвеждането на гъвкав работен модел за работа. Организацията ще продължи своята подкрепа и през 2022 с оглед на въвеждане на бизнес подходи и инструменти за управление.

„Либериа НЕТ“ и „Divak sunglasses“

„Либериа НЕТ“ и „Divak sunglasses“ – компании в дигиталния маркетинг помогнаха със своя експертен потенциал при очертаването на медийната стратегия на „Концерти.БГ“. Организацията ще продължи партньорството и през 2022 година с фокус, промотиране и брандиране на културни продукти и съдържание.