„Алекс Аудио и Видео“

„Алекс Аудио и Видео“ – експерт от високо-технологичната компания оказа съдействие при въвеждането на гъвкав работен модел за работа. Организацията ще продължи своята подкрепа и през 2022 с оглед на въвеждане на бизнес подходи и инструменти за управление.