„Българска Музикална Асоциация“

„Българска Музикална Асоциация“ – организацията разпространяваше системно информация за предстоящи събития, конкурси и концерти. Предстои задълбочаване на партньорството през 2022 година.