„Български Център за Нестопанско Право“

„Български Център за Нестопанско Право“ – сдружението подкрепи организационното развитие на „Концерти.БГ“ с експертния си потенциал и ефективни съвети по отношение на развитие на културно предприемачество и стратегическа рамка. БЦНП остава ключов партньор в разгръщането на стратегията на организацията за периода 2022 – 2023 година.