„Българско Национално Радио“

„Българско Национално Радио“ –
– Предаването „Аларма“ подкрепи популяризиране на инициативата и провеждането на всяко едно от събитията;
– Предаването „Трезор“, представи и отрази инициативата „Мusic Elevator – Конкурсът“;предаването „Трезор“, представи и отрази инициативата „Мusic Elevator – Конкурсът“;