„Маркет Линкс“

„Маркет Линкс“ – социологическата и маркетингова агенция ще подкрепи експертно екипа на “Концерти.БГ” по отношение на изработване на дизайн и реализиране на проучвания, анализ на данни и изготвяне на препоръки за пазарно/бизнес развитие. Партньорството бе закрепено през 10.21, но ще намери своята реализация от началото на 2022 година.