Народно читалище „Тротоара 2020“

Народно читалище „Тротоара 2020“ – организацията оказа експертна подкрепа по отношение на управлението на проекти и взаимодействието с партньори и спонсори. Партньорството ще продължи и в разгръщането на стратегията за период 2022 – 2023 година.