„Национален студентски дом“

„Национален студентски дом“ – той бе нашата „щаб-база“ и основна репетиционна за периода на случване на целия проект. Културната организация подкрепи проекта, популяризирайки инициативите му. Благодарение на това партньорство, част от рекламните материали бяха изложени на централни за София локации.