„Национален Фонд Култура“

„Национален Фонд Култура“ – благодарение на кризата в сектора и спечелените проекти, организацията ни опозна програмите и механизмите на взаимодействие с НФК. Макар и главно в отношения „бенифициент – бенифициер“, то екипите ни започнаха да взаимодействат професионално, консултирайки се взаимно.