„Община Габрово“

„Община Габрово“ – реализиране на партньорство за организация и провеждане на фестивал „Узана Поляна Фест 2021“. Ние подготвихме голяма част от концертната програма и включихме артисти от „Music Elevator“. Възможно е партньорството да продължи и през 2022 година.