Радио „Тангра Мега Рок“

Радио „Тангра Мега Рок“ – проведе интервю с групите, участници в “Music Elevator – Конкурсът”