Сдружение „Ритъмът на планината“ (Самоков)

Сдружение „Ритъмът на планината“ (Самоков) – организацията подкрепи проекта, популяризирайки дейностите, но и осигурявайки професионални водещи, актьорите – Кристиан Гочев, Боян Белокапов и Габриела Партофски. Сдружението осигури и експерти по отношение на визуализациите, част от концертната програма. Партньорството ще продължи и в разгръщането на стратегията за период 2022 – 2023 година.