Сдружение „Студентина“

Сдружение „Студентина“ – консорциум от артисти, който подкрепя инициативите на организацията и предоставя творческо пространство за репетиции и дискусии. Партньорството ще продължи и в разгръщането на стратегията за период 2022 – 2023 година.