СУ „Св. Климент Охридски“

СУ „Св. Климент Охридски“ – инициативата бе взета предвид в няколко антропологически изследвания, а образователните работилници бяха включени като допълнителни материали в учебната програма по фолклор и съвременни изкуства.