Телевизия „7/8“

Телевизия „7/8“ – телевизията излъчи част от дигитализираните от нас концерти по своя собствена инициатива.