Фондация „АРТ Офис“

Фондация „АРТ Офис“ – нашият екип бе подкрепен ресурсно и експертно от организацията с оглед на реализиране на медийна кампания посредством ресурсите на основните социални мрежи.