Фондация „Шевица“

Фондация „Шевица“ – организацията подкрепи MUSIC ELEVATOR, популяризирайки събитията с насоченост българска фолклорна музика и танци.