Концерти.БГ | Форум

Форум “Концерти БГ” е мрежово събитие, което има за своя основна мисия да разгърне ползотворни интерсекторни партньорства между професионалисти, обединени от общата кауза за развитие на музикалната сцена. „Общността“ ще бъде създадена и поддържана чрез “grassroots methodology”, подход който превръща участниците в активни създатели и творци по отворен, гъвкав и демократичен начин. 

Форум „Концерти.БГ“ предвижда общностно събитие и последващи инициативи, които ще могат да бъдат посетени на живо и онлайн. Освен изграждане на междусекторни партньорства, дейностите обхващат лекционни модули по важни и определени от участниците теми. Планираме интерактивни сесии, водени от професионални фасилитатори и базирани на техники от неформалното образование и философията на „учене чрез преживяване“.