Зала „Успех“

Залата е прекрасно място, където музиканти и артисти могат да представят работата си. Намира се в град Варна.

Контакти: 087 891 3636