НЧ „Добри Войников – 1856“

Народно читалище “Добри Войников -1856” в град Шумен е основано през пролетта на 1856 г. от Сава Доброплодни и има 155 – годишна история. Заедно с читалищата в Свищов и Лом, то слага началото на читалищното дело в България. В читалище “Добри Войников-1856” се поставя началото на българския театър с побългарената комедия “Михал Мишкоед” на 15 август 1856 г., на Художествената галерия, на Дружеството на художниците, на Дружеството на писателите чрез литературен клуб “Маяковски”.

Тук се е играла първата оперета през 1914 г., с което започва оперетното дело в България. Тук е създадена първата българска детска библиотека. Читалището е дало начало на четири шуменски читалища. От 1970 г. читалището е основен организатор на Национален фестивал за любителски и исторически филми. От 1986 г. читалището е съорганизатор на Международен конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров“, а от 1995 г. е съорганизатор и на Национален конкурс за цигулари „Панчо Владигеров“. Народно читалище “Добри Войников-1856”е партньор в Проект “Читалища”. Членува и активно участва във Фондация за развитие “Читалища”. Читалището е един от главните фактори на културния живот в града. Развива многостранна дейност: библиотечно-информационна, лекционно-просветна, издателска, социална, културна и творческа:

– Смесен хор “Родни звуци” за школувано хорово пеене, създаден преди 110 г. през 1898 г.

– Киноклуб “Мадарски конник” за любителско киноизкуство, създаден преди 80 г.;

– Вокална формация “Малка серенада”за изпълнения на популярни песни.

В читалището работят 19,5 щатни служители, като дейностите си осъществяваме с помощта на 155 действителни и 146 спомагателни членове.

Телефон за връзка: 054 802 261