Sound Skaters

SoundSkaters е формация която се събира за конкретен случай и идея. Групата работи по принципа на Instant Composition и изследва звука и тишината в дълбочина, височина и ширина, навън и навътре. Музиката се случва спрямо момента и конкретната публика, и не може да бъде предсказана. Звукът се вижда, тишината се чува.SoundSkaters are a free improvising unit of sound makers, unbound by style or genre. They play music that is honest and raw, providing a mirror for the ear that sees and the eye that hears.SoundSkaters са група свободни импровизатори опериращи в пространство отвъд стилове и жанрове. Музиката им, откровенна и непреднамерена, предоставя оледало за ушите които виждат и очите които чуват.Хора които обръщат внимание на вибрационната активност, не в реакция на фиксиран идеал за изпълнение, но всеки път забелязвайки случването този път, различно от предишния. Музика която транспортира чувателя в момента в който Е.People paying attention to vibratory activity, not in reaction to a fixed ideal performance, but each time attentive to how it happens to be this time, not necessarily two times the same. A music that transports the listener to the moment where he is.