“Sofia Live Club”

“Sofia Live Club” – събитията бяха реализирани на територията на едно от ключовите за българската сцена концертни пространства. Клубът подкрепи медийно проекта и във всички дейности по популяризиране на инициативите чрез своята партньорска мрежа. Клубът направи отстъпки за редица от услугите, които предоставя – озвучаване, осигуряване на инструменти, мултиканален запис, осветление и визуално представяне. Клубът остава в активна партньорска роля и при реализацията на стратегията за 2022 година.