„Sound Ninja“

„Sound Ninja“ – организацията предостави подкрепа по отношение на аудиообработката на концертите и музикалните произведения, част от събитията по проекта. Компанията има ключово значение при реализирането на стратегията на организацията за 2022 година.