Live & Loud

Live & Loud стартира дейността си в края на 2013 година като независима букинг агенция, която има за цел да организира концерти и културни събития както на световно известни, така и на модерни и актуални групи и изпълнители. В екипа участват хора, които по един или друг начин имат опит в организирането и промотирането на рок събития. Live & Loud възнамерява да организира събития, които са качествено озвучени и правилно ситуирани. За целта ние работим с фирми и компании, способни да предоставят нужната за целта озвучителна и осветителна техника. Тясното ни партньорство със специализирани медии прави възможно разгласяването на винаги актуална и любопитна информация за организираните от нас събития.

Live & Loud started its activity in the late 2013 as an independent booking agency. It aims to organize concerts and cultural events of world famous, as well as contemporary artists. The team consists of people who, in different ways, are experienced in organizing and promoting rock events. Live & Loud intends to organize events located at proper venues with quality sound, therefore we work with companies providing all the necessary PA systems and lighting equipment. Our close partnership with specialized media facilitates the publication of interesting and up to date info about the events organized by us.

Телефон: 087 684 2283