„Sound Ninja“

„Sound Ninja“ – организацията предостави подкрепа по отношение на аудиообработката на концертите и музикалните произведения, част от събитията по проекта. Компанията има ключово значение при реализирането на стратегията на организацията за 2022 година.

“Sofia Live Club”

“Sofia Live Club” – събитията бяха реализирани на територията на едно от ключовите за българската сцена концертни пространства. Клубът подкрепи медийно проекта и във всички дейности по популяризиране на инициативите чрез своята партньорска мрежа. Клубът направи отстъпки за редица от услугите, които предоставя – озвучаване, осигуряване на инструменти, мултиканален запис, осветление и визуално представяне. Клубът остава в активна партньорска роля и при реализацията на стратегията за 2022 година.

„Българска Музикална Асоциация“

„Българска Музикална Асоциация“ – организацията разпространяваше системно информация за предстоящи събития, конкурси и концерти. Предстои задълбочаване на партньорството през 2022 година.

“A to JazZ Festival”

“A to JazZ Festival” – организацията подкрепи MUSIC ELEVATOR като предостави един от най-важните за родната сцена експерти – Петър Димитров – за жури в проведения конкурс за „нови и креативни“ банди и изпълнители. Петър Димитров ще продължи да бъде главно жури и експерт на „Концерти.БГ“ и през 2022 година.

Фондация „Шевица“

Фондация „Шевица“ – организацията подкрепи MUSIC ELEVATOR, популяризирайки събитията с насоченост българска фолклорна музика и танци.

Народно читалище „Тротоара 2020“

Народно читалище „Тротоара 2020“ – организацията оказа експертна подкрепа по отношение на управлението на проекти и взаимодействието с партньори и спонсори. Партньорството ще продължи и в разгръщането на стратегията за период 2022 – 2023 година.

„Нов цирк“

Нов цирк – организацията оказа ключова роля в селекцията и привличането на водещи музикални формации и артисти за участие в MUSIC ELEVATOR.

Фондация „АРТ Офис“

Фондация „АРТ Офис“ – нашият екип бе подкрепен ресурсно и експертно от организацията с оглед на реализиране на медийна кампания посредством ресурсите на основните социални мрежи.

Сдружение „Студентина“

Сдружение „Студентина“ – консорциум от артисти, който подкрепя инициативите на организацията и предоставя творческо пространство за репетиции и дискусии. Партньорството ще продължи и в разгръщането на стратегията за период 2022 – 2023 година.

Сдружение „Национална Мрежа за Децата“

Сдружение „Национална Мрежа за Децата“ – сдружението подкрепи организационното развитие на „Концерти.БГ“ с експертен потенциал по отношение на устойчивото развитие на партньорска мрежа. НМД остава ключов партньор за стратегията на организацията в периода 2022 – 2023 г..