Телевизия „ММ“

Телевизия „ММ“ – проведохме консултации и дискусии по отношение на развитието на българската сцена и медийното присъствие на българските артисти.

„Кварц ТВ“

„Кварц ТВ“ – стартиращ медиен проект, подкрепящ инициативите на организацията и проявяващ интерес към дигитализираното от нас съдържание.

Платформа „URBO“

Платформа „URBO“ – събитията бяха излъчени с помощта на платформата, УРБО подкрепи и популяризирането на инициативата чрез своите канали.

Телевизия „7/8“

Телевизия „7/8“ – телевизията излъчи част от дигитализираните от нас концерти по своя собствена инициатива.

Metalhangar18.com

Metalhangar18.com – представи и отрази инициативата „Мusic Elevator – Конкурсът”.

Peika.bg

Peika.bg – представи и отрази инициативата „Мusic Elevator – Конкурсът”.

Seen.bg

Seen.bg – отразяване на онлайн представяне на албум на “Тригайда”.

Actualno.com

Actualno.com – отрази няколко от събития в проекта “Music Elevator”.

Club.bg

Club.bg – отразяване на онлайн представяне на албум на “Тригайда”.

Impressio.dir.bg

Impressio.dir.bg – отрази няколко от събития в проекта “Music Elevator”.